Písník Marokánka

Nedávno zrekultivovaný písník mezi Bělečkem a Krňovicemi. Před oficiálním zpřístupněním písníku veřejnosti bylo možné zajet autem až k vodě, nyní je příjezdová cesta přehrazená závorou a parkovat se dá buď u ní nebo na protější straně silnice, kde je malé parkoviště. Vzdálenost od silnice je cca 500 metrů. Písčité jsou břehy i dno, které v létě zarůstá dlouhými ostrými vodními rostlinami. Před těžbou zde byl kopec, který patřil sektě blouznivců, tzv. Marokánů, kteří se zde v 18. a 19. století scházeli a čekali na příchod krále Marokána. Ten je měl zbavit roboty, rozdělit jim panskou půdu a zařídit, aby si všichni lidé byli rovni a žili v lásce. Původní kopec i nynější písník jsou pojmenované právě podle sekty Marokánů, kteří se příchodu svého spasitele nikdy nedočkali.

Mapa otužmísta

Přidat otužení

°C
°C

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *