Bečva kaskády

Kaskáda na řece Bečve. Příchod na místo od cyklostezky po laně k řece.

Park Javorka

Přírodní tůňka přímo z pramene stála teplota vody 6 až 8 stupňů